วิธีการสั่งซื้อสินค้า

สั่งซื้อสินค้าอย่างไรให้ถูกวิธี

  1. สั่งซื้อโดยการติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามราคา เพราะราคาสินค้าพืชไร่ มีการปรับเปลี่ยน ตลอดเวลาไม่สามรลงราคาที่แน่นอนลงบนเว็บไซด์ได้ เมื่อสนใจสินค้าตัวไหน สามารถแจ้งขอราคา และรับตัวอย่างได้
  2. กรุณาบอกรายละเอียด ให้ครบถ้วนว่าต้องการสินค้า สเป็กแบบไหน เพื่อการสะดวกในการแจ้งราคา
  3. เมื่อลูกค้าได้รับราคาอันเป็นที่น่าพอใจ หากสนใจขอรับตัวอย่างทางเราสามารถจัดส่งให้ได้ครับ
  4. กรุณาให้ข้อมูลเช่น เบอร์ติดต่อ หรือ อีเมล ที่ชัดเจนและสามารถติดต่อได้จริงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

วิธีการจัดส่งสินค้า

  • ใช้วิธีวิ่งรถไปส่งให้ถึงที่ หรือ ติดต่อรับสินค้าได้ที่หน้าโรงงาน
  • ระยะเวลาการส่งสินค้าจะออกไปส่งก้ต่อเมื่อลูกค้าชำระเต็มจำนวน หรือ มัจจำ 30% เป็นอย่างน้อย