เกี่ยวกับเรา

หจก. ส.เสริมสร้างพืชผล เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรมานานกว่า 40 ปี  โดยเริ่มต้นจากธุรกิจผู้ประกอบการสินค้าเกษตรในท้องถิ่น จากนั้นได้สั่งสมประสบการณ์และได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นประกอบกับกระบวนการคัดเลือกและจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพดีจึงทำให้ หจก. ส.เสริมสร้างพืชผล เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยในปัจจุบัน

โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ภาคกลางของประเทศไทย อีกทั้งยังมีคลังสินค้าอีกหลายที่ที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วไปในหลายภูมิภาคของประเทศไทย และลูกค้าประกอบไปด้วยผู้ผลิตรายใหญ่ ซัพพลายเออร์ ผู้ส่งออกในประเทศไทย และผู้นำเข้าจากต่างประเทศ เช่นไต้หวัน,  มาเลเซีย , จีนฮ่องกง, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, อินเดีย, ศรีลังกาสิงคโปร์, ยุโรปอเมริกา, ออสเตรเลีย เป็นต้น เราเป็นบริษัทที่จัดหาสินค้าทางการเกษตรที่ดีที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่จัดหาสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ โดยคำนึงทั้งด้านคุณภาพและราคา เพื่อมุ่งหวังผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ซื้อ และผู้ขายในระยะยาวอันจะก่อให้เกิดเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน