พริกไทย ขาว / White Pepper

White Pepper

Color: White
Admixture: 1.5% max