ถั่วเขียวผิวดำ / ถั่วแขก / Black Matpe Bean

Black Matpe Bean

Color: Black

Admixture : 0.5%

Damaged Seeds: 0.03%

Broken seeds: 0.2%

Big seeds: 82.8%

Moisture: 12.6%

Germination: 90% min