ถั่วแขก กระเทาะเปลือก/ Urad Gota

๊Urad Gota
Color: Light Brown
Admixture : 0.1%

Damaged Seeds: 0.1 %
Immature seeds: 0.1%
Small seeds: 9.8%
Big seeds: 90.2%
Moisture: 12% max
Germination: 90% min