กระเจี๊ยบ แห้ง และ สด / Fresh and Dried Hibiscus (Roselle)

Red Hibiscus

Dried Spce

Colour: Red
Moisture: 11%max
Admixture: 2% maximum