แป้งถั่วเหลือง

แป้งถั่วเหลือง สำหรับทำอาหารสัตว์

โปรตีน: 45-48%

ความชื้น: 10% max

ไขมัน : 1.2% maximum

ไฟเบอร์: 2.5% maximum

ขี้เถ้า: 5.8 % - 7%

เมลามีน: 2.5 ppm Maximum

แคลเซี่ยม : 2500 PPM +-25%

ฟรอสฟอรัส: 6500 PPM +-25%

โพแทสเซี่ยม: 24000 PPM +-25%

แมกนีเซี่ยม: 3000 PPM +-25%